"Šport pre všetkých a životné prostredie" projekt (SforAE)

logo ue sk

Začiatok: 2018.01.01 Koniec: 2019.06.30

Kľúčové opatrenie: Šport

Druh činnosti: Partnerstvá pre spoluprácu

Referencia projektu: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP

Grant EÚ: 60000 EUR

Program: Erasmus+

Myšlienka

Hlavnou myšlienkou projektu (SforAE) "Šport pre všetkých a životné prostredie" je zvýšiť povedomie o prospešnosti implementácie ekologického spôsobu správania v športe pre všetkých. Jeho účelom je environmentálne vzdelávanie v oblasti športu a podpora športu v bezpečnom a čistom prostredí. Hlavným cieľom je tiež informovať, že fyzická aktivita udržuje ľudstvo v dobrej a zdravej forme a predlžuje život človeka. Každopádne je šetrenie prírodných zdrojov zásadné pre udržanie čistého životného prostredia a udržanie jeho dobrého stavu pre budúce generácie. Táto paralela tvorí základ projektu SforAE. Projekt SforAE zahŕňa päť partnerov z krajín východnej a strednej Európy (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko).

Okrem vzdelávania je ďalším cieľom nadviazanie pevnej spolupráce medzi partnermi a dosiahnutie synergie. Projekt zahŕňa výmenu skúseností a spoločnú tvorbu usmernení pre ekologicky udržateľné športové podujatia. Zahŕňa aj organizáciu podujatí piatich vlajok (jedno v každej na projekte zúčastnenej krajine) a podporu prostredníctvom propagačných materiálov vo forme bezplatných konzervovaných nápojov pre približne 100 rozličných športových podujatí. Tieto podujatia sa musia organizovať pre životné prostredie udržateľným spôsobom, vrátane zberu a recyklácie prázdnych plechoviek od nápojov. Ďalšou súčasťou projektu SforAE je zbierka osvedčených postupov použitých v rámci športových podujatí, ktoré budú následne publikované v brožúre. Najlepšie príklady, ktoré podporujú aktívny životný štýl v súlade s ekologickými odporúčaniami, budú vypracované pre organizátorov športových podujatí a športové kluby. Tieto budú obsahovať približne 8 až 10 vybraných športových podujatí (minimálen 2 z každej krajiny), vďaka čomu chceme priblížiť možné aktivity nielen v intenciách organizovania recyklácie, ale tiež znižovania negatívneho vplyvu organizovaných športových podujatí na životné prostredie. Táto brožúra bude významným prínosom projektu a pomôže všetkým organizátorom športových podujatí zohľadniť záležitosť udržateľného rozvoja svojich podujatí.

Cieľ projektu

Cieľom projektu "Šport pre všetkých a životné prostredie" je

vzdelávanie verejnosti v oblasti športových podujatí šetrných k životnému prostrediu v spojitosti s udržateľným rozvojom

rozvoj spolupráce medzi športovými organizáciami, ktoré podporujú environmentálne vzdelávanie prostredníctvom športu, športových podujatí a športových aktivít

zvyšovanie povedomia o sociálnych benefitoch telesných aktivít vykonávaných v čistom a bezpečnom životnom prostredí

príprava odporúčaní pre športové organizácie a kluby, ktoré sa týkajú "zelených" smerníc

príprava zoznamu príkladov najlepších osvedčených postupov v oblasti environmentálneho vzdelávania prostredníctvom športu a výmeny dobrovoľníkov zapojených do šírenia cieľov projektu

Čo ponúkame

Bezplatné dodanie v plechovkách balenej vody pre organizátorov športových podujatí, ktoré sa budú konať v krajinách partnerov projektu (CZ, HU, SK a PL).

Spolu s plechovkami dodáme kartónové prepravníky a tašky na prázdne plechovky od nápojov.

Organizátori musia požiadať o podporu a overiť zber plechoviek počas podujatia. Vyzbierané plechovky musia byť odovzdané na recykláciu prostredníctvom miestneho systému odpadového hospodárstva alebo do miest spätného výkupu. Našu podporu poskytneme iba tým organizátorom, ktorí budú dodržiavať "Zelené smernice" projektu o tom, ako zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť športového podujatia.

6 stretnutí všetkých partnerov projektu SforAE.

Príprava "Zelených smerníc" v 5 jazykoch (EN, PL, SK, CZ, HU) spolu s odporúčaniami pre organizátorov športových podujatí, ktorých záujmom je obmedzenie vplyvu na životné prostredie

Podpora organizátorov 100 športových podujatí, ktorí prejavia záujem o bezplatné nápoje v limitovaných sériách plechoviek s nápisom Každá plechovka sa počíta v 4 krajinách (PL, SK, CZ, HU)

Dodanie prepravníkov a tašiek na podporu zberu prázdnych plechoviek od nápojov

5 vzorových podujatí partnerov

Zverejnenie najlepších proekologických osvedčených postupov vybraných spomedzi 100 podporených športových podujatí (8 až10 podujatí, minimálne 2 z každej krajiny)

Zelené smernice

Odporúčame vám, aby ste si stiahli a využili naše nápady, ako organizovať športové podujatia udržateľným spôsobom. Budeme vám nesmierne vďační za akúkoľvek informáciu o prvkoch, ktoré sa vám podarilo implementovať a s akým výsledkom.